Nạp thêm đơn giá các tỉnh
Ngày đăng: 29/07/2011

Mặc định  sau khi cài đặt, chỉ có bộ đơn giá của Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh được cài đặt vào máy còn đơn giá của các tỉnh thành khác người dùng phải nạp thêm vào thư mục DonGia (nằm trong thư  mục chính của chương trình - ví dụ C:\G8\DonGia).


Có hai cách thực hiện
Cách 1: Cho địa CD do công ty cung cấp vào ổ địa, sau đó chạy chương trình. Vào Menu Đơn giá/ Nạp thêm đơn giá các tỉnh từ địa CD.
 


Tích chọn tỉnh cần dùng sau đó chọn Chấp nhận, chương trình sẽ tự động Copy những đơn giá đã chọn vào thư mục đơn giá.
 


Cách 2: Chạy chương trình sau đó vào Menu Đơn giá/ Tải về đơn giá trên mạng Internet
 


Tích chọn tỉnh cần dùng sau đó chọn Chấp nhận, chương trình sẽ tự động Copy những đơn giá đã chọn vào thư mục đơn giá.


Lưu ý: Cách hai dùng trong trường hợp máy có kết nối mạng Internet !

 

Hotline | 0945.192.568