Hướng dẫn sử dụng Phần mềm dự toán G8
Ngày đăng: 18/11/2011
 
I. Tạo công trình mới - Coppy đơn giá - Đặt cấu hình
1. Tạo công trình mới
    Cách 1: Khi khởi động phần mềm dự toán G8 chương trình tự hiểu và tạo luôn công trình mới.
    Cách 2: Cùng một lúc có thể mở rất nhiều công trình mới khác nhau: Vào menu File/ Tạo công trình mới
 

2. Mở công trình cũ
    Vào menu File / Mở công trình cũ hoặc vào biểu tượng trên thanh công cụ.                                                                    
3 .Nhập đơn giá cần dùng
 

G8 không yêu cầu người dùng phải nhập vào đầy đủ các tệp Đơn giá, định mức, bảng giá VL, NC, Ca máy, Phụ lục vữa ...
Sau khi chọn xong đơn giá thì G8 tự hiểu được đơn giá đó dùng với bộ Định mức, VL, NC, Ca máy ... nào.
VD: Muốn chọn đơn giá Tp Hồ Chí Minh về xây dựng hoặc lắp đặt… chỉ việc kích chuột chọn  “Tỉnh, TP” là Hồ Chí Minh , chương trình sẽ tự liệt kê đơn giá tương ứng và ở  “Đơn giá” chọn là DG104HCM_XD
4. Coppy đơn giá 
    Mặc định  sau khi cài đặt, chỉ có bộ đơn giá của thành phố Hà Nội và thành phố Thành Phố Hồ Chí Minh được cài đặt vào máy còn đơn giá của các tỉnh thành khác người dùng phải copy từ đĩa CD vào thư mục DonGia (nằm trong thư  mục chính của chương trình - ví dụ C:\ G8\ DonGia).
Có hai cách thực hiện:
Cách 1: Dùng tiện ích copy đơn giá của chương trình, đây là tiện ích copy tự động, người dùng chỉ việc tích vào những tỉnh, thành phố cần dùng, chương trình sẽ tự động copy vào thư mục đơn giá.
Trước khi nhấn vào menu “Đơn Giá -> Copy đơn giá các tỉnh” người dùng phải cho đĩa bộ cài vào ổ đĩa CD.
Cách 2: Dùng tiện ích copy của Window Explorer copy trực tiếp từ thư mục DonGia trong đĩa CD vào thư mục DonGia trong thư mục cài đặt chương trình.
Sử dụng tiện ích Copy đơn giá theo cách 1
Lưu ý là đĩa CD cài đặt chương trình phải ở trong ổ CD hoặc thư mục DonGia đã được copy vào máy.
 

Chương trình mở ra một cửa sổ cho phép coppy đơn giá của 64 tỉnh thành phố. Ngoài ra G8 còn hỗ trợ một số các đơn giá chuyên ngành khác như Đơn Giá Lắp đặt, Viễn Thông, Điện lực
 

Tích vào các tỉnh cần copy sau đó nhấn "Chấp Nhận" và chờ chương trình báo hoàn thành
 

5. Đặt cấu hình hệ thống khi làm việc
   Chương trình Dự Toán G8 có nhiều lựa chọn về mặt cấu hình tính toán, phương pháp tính, đặt Font chữ báo cáo... trước khi sử dụng, người dùng nên hiểu cấu hình tính toán cũng như đặt các thông số riêng của mình. Mặc định khi cài đặt chương trình đã đặt các thông số phù hợp nhất. Nếu không lựa chọn gì người dùng vẫn có thể sử dụng chương trình bình thường, vì vậy bước này là bước không bắt buộc. 
Chạy chương trình, Vào Menu Cấu Hình\ Đặt cấu hình hệ thống hoặc nhấn vào biểu tượng trên thanh công cụ.
 

 II. Nhập và chỉnh sửa tiên lượng
1. Nhập các công tác mới:
  - Khi nhớ đầy đủ mã công tác có trong đơn giá chỉ cần gõ đầy đủ mã công tác vào cột “ Mã số-Đơn giá” và Enter
 

VD: Chọn gõ công tác AF.11111 và Enter
  - Trường hợp chỉ nhớ mã đầu mục công việc thì gõ mã đầu mục công việc vào ô Mã CV sau đó ấn Enter.(Hoặc khi không nhớ mã nào thì để chuột ở ô Mã CV sau đó Enter 2 lần). Chương trình tự động liệt kê cho người dùng một loạt các công tác cần tìm, người dùng có thể chọn nhiều mã công việc khác nhau bằng cách tích vào ô chọn sau đó
Chọn
VD: Chọn công tác AE đánh AE vào cột Mã CT  ấn Enter
 

  - Nhập công tác khi nhớ tên công tác (có thể đầy đủ hoặc không đầy đủ tên công tác): Gõ tên công tác đó ở cột “Tên công tác/ Diễn giải khối lượng” và ấn Enter. Chương trình tự động liệt kê cho ngươi dùng một loạt các công tác cần tìm, người dùng có thể chọn nhiều mã công việc khác nhau bằng cách tích vào ô chọn sau đó Chọn
VD: Bạn muốn có công tác Trát tường ngoài chiều dầy trát 1cm vữa M75 thì ở  ô cột “Tên công tác/ Diễn giải khối lượng” bạn gõ “Trát,75” và Enter, lúc đó chương trình sẽ liêt kê các công tác liên quan đến công tác về Trát mác 75 và bạn chi việc kích chọn công tác cần. 
Chú ý: Để chọn nhanh công tác cần tìm thì khi hiện thị danh mục Tra công tác hãy gõ những đặc điểm chính của công tác đó.
 

2. Nhập khối lượng thông qua công thức (diễn giải khối lượng) 
Cách 1: Nếu bạn muốn nhập công thức diễn giải khối lượng của công tác nào thì di chuyển đến công tác cần nhập sau đó gõ công thức diễn giải khối lượng vào phần dưới của tên công tác
 

 Nhập công thức diễn giải khối lượng được nhập theo qui tắc:
 - Nếu là dòng ghi chú thì dòng đó phải kết thúc bằng dấu (:) ví dụ: Dòng giải thích:
 - Nếu là dòng vừa công thức vừa giải thích thì phần phân cách giữa công thức và giải thích là dấu hai chấm (:), ví dụ : Móng M1: 1.2*1.8*0.85
 - Dòng công thức đơn thuần (chỉ có công thức) thì gõ công thức trực tiếp vào ô. Lưu ý là nếu gõ công thức sai, chương trình sẽ báo lỗi hoặc sẽ hiện cửa sổ để tra cứu công tác. Nghĩa là nếu dòng gõ vào không phải là công thức, không phải là dòng giải thích thì chương trình sẽ hiểu là một từ cần tra cứu và danh mục công tác sẽ được hiển thị.
 - Nếu muốn sao chép các công thức từ công tác  này sang công tác khác -> chọn các công thức cần sao chép Ctrl+C, chuyển đến công tác cần chép tới nhấn Ctrl+V.
 - Nếu muốn xóa các công thức trong phần diễn giải khối lượng thì đưa chuột tới ô (hay các ô cần xóa) nhấn tổ hợp phím Ctrl+X hoặc gõ công thức mới thay thế.
Cách 2: Nhập diễn giải khối lượng theo Dài – Cao – Rộng – Cấu Kiện
 

- Chèn dòng: Khi muốn chèn một dòng lên trên vị trí dòng hiện thời - > nhấn phải chuột - > chọn Chèn dòng hoặc nhấn phím tắt Insert để chèn thêm dòng.
- Xoá dòng: Di chuyển đến dòng cần xóa -> nhấn phải chuột - chọn Xóa dòng hoặc nhấn phím tắt F8 để xoá dòng.
- Sao chép cát dán và undo: Như Exel
Sao chép công tác:
   Muốn sao chép công tác (hay các công tác liền kề):
- Chọn các hàng cần sao chép (chọn như chọn toàn hàng trong Excel, nhấn và giữ chuột trái ở cột đầu tiên của bảng tiên lượng sau đó kéo qua các công tác cần chép).
- Nhấn phải chuột -> chọn Sao chép công tác
- Chuyển chuột tới hàng cần sao chép tới - > nhấn phải chuột -> chọn Dán các công tác
  Chú ý: Khi sao chép chương trình sẽ sao chép toàn bộ thông số của công tác gốc như thành phần hao phí, diễn giải khối lượng (nếu có) ...
3. Tạo thêm một hạng mục mới:
    Để tạo thêm một hạng mục mới chỉ cần gõ mã HM vào vị trí phía dưới phần tổng hạng mục trước đó (THM) ấn Enter, sau đó gõ tên hạng mục mới
 

III. Gán hệ số cho các hạng mục của công tác
     Chương trình dự toán G8 hỗ trợ đa đơn giá đa hạng mục, mỗi hạng mục ứng với một bộ hệ số khác nhau do đó người dung có thể thay đổi phần hệ số, hoặc gán bộ hệ số đã chọn cho các công tác bằng cách vào menu Công trình\ Hệ số chi phí xây lắp
 

     Các hệ số trên người dùng hoàn toàn có thể thay đổi bằng cách nhập trực tiếp vào các cột hệ số sau đó chọn Chấp nhận
IV. Nhập giá thông báo
     Phần Tổng Quan: Chương trình hỗ trợ người dùng tại thời điểm nhập giá thông báo có hai cách:
1. Nhập giá thông báo trực tiếp cho các công tác hiện hành
   Đối với cách này chương trình hỗ trợ người dung một cách nhập nhanh nhất để người dùng có thể làm thay đổi với công trình hiện tại. Người dùng có thể tự nhập trực tiếp giá thông báo tại cột giá thông báo ở Bảng Giá Thông Báo
 

2.Tạo bảng giá thông báo mới
   Đối với cách này chương trình hỗ trợ người dùng tạo một bảng giá thông báo mới để áp giá thông báo cho nhiều công trình. Người dùng chỉ nhập giá thông báo một lần sau đó áp giá cho nhiều công trình của cả quý, cả năm. Tạo bảng giá mới: Vào menu Đơn Giá\ Vật liệu\ Tạo bảng VL mới
 

Sau đó nhập giá thông báo cho từng loại vật liệu có giá thông báo vào cột đơn giá sau đó   chương trình tự hiểu Save cho người dùng.
Tại bất kỳ dòng nào của cột giá thông báo, nhấn chuột phải Lắp giá thông báo
 

Chọn bảng giá thông báo cần lắp, vừa nhập chính là Giá TB1 và Chọn   
Chương trình sẽ tự áp giá thông báo cho cả công trình.
 

V. Kết quả tính toán Dự toán, Quyết toán và hồ sơ thầu
1. Phân tích vật tư
   Vào bảng phân tích nhấn vào Sheet (Phân Tích VT) ở bảng phân tích  vật tư chương trình sẽ phân tích tất cả các loại vật tư của từng mã công việc khác nhau. Hao phí về vật tư, hao phí về nhân công, hao phí ca máy và các công thức trong bảng tổng hợp vật tư được thể hiện giống các công thức trong Excel
 

Trong bảng có một thanh Tùy biến ngữ cảnh chương trình để mặc định những người dùng có thể tích bỏ một số phần không cần thiết
2. Tổng hợp vật tư và chênh lệch giá
   Muốn xem các hao phí của từng loại vật tư của cả công trình vào sheet (Tổng Hợp VT). Ở bảng vật tư và chênh lệch giá chương trình tổng hợp tất cả các hao phí về tất cả các loại vật tư, nhân công, ca máy của cả công trình. Những vật liệu nào có chênh lệch giá cũng được thể hiện ở bảng này và các công thức vẫn được thể hiện như các công thức của Excel
 

Ở bảng này chương trình hỗ trợ người dùng nhiều bảng, để người dùng có thể thuận tiện hơn trong khi sử dụng.
Như Bảng Tổng hợp vật tư chỉ liệt kê các loại vật tư của cả công trình và khối lượng
 

Bảng THVT và bảng GIÁ GỐC: Thể hiện hao phí về vật tư cũng như giá gốc và thành tiền.
 

     Chưong trình còn hỗ trợ người dùng nhiều bảng khác như: Bảng giá gốc, Bảng giá tháng, Bảng cước vận chuyển…Người sử dụng có thể tùy chọn bảng.
VI. Chiết tính dự thầu 
     Nhấn vào sheet (Chiết Tính) xuất hiện một bảng nêu chiết tính của từng mã công việc, mỗi một công việc khác nhau xuất hiện một bảng nêu chiết tính riêng. Trong bảng này các hao phí định mức, các hệ số được thể hiện chi tiết.
 

Kết quả cuối cùng của từng bảng chiết tính sẽ được link sang bảng đơn giá dự thầu (Dự Thầu)
Chương trình còn hỗ trợ người dùng làm thầu tối đa, tức là cùng một lúc có thể in ra rất nhiều các mẫu dự thầu (cách chiết tính) khác nhau. Bằng cách là người dùng vào menu Đấu thầu\ chọn các mẫu dự thầu khác nhau: Dự thầu với công tác bên trên, Dự thầu với công tác bên dưới, Dự thầu ngang…
VII. Đơn giá dự thầu
      Để vào bảng đơn giá dự thầu nhấn vào sheet (Dự Thầu), ở bảng này nêu từng mã công việc cụ thể, liệt kê khối lượng, đơn giá, thành tiền và kết quả cuối cùng của bảng chiết tính dự thầu được link sang bảng đơn giá dự thầu này
 

 VIII. Tổng hợp kinh phí hạng mục
        Bảng THKP được xây dựng theo đúng TT 05/2008/TT – BXD ngày 22-02-2008. Và TT 03/2008/TT-BXD ngày 25-01-2008 của xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
 

Lưu ý: Chương trình hỗ trợ đa đơn giá đa hạng mục do đó hạng mục nào có thể ứng với một bộ đơn giá và bộ hệ số chi phí khác nhau, có thể chọn các bộ hệ số vào menu Công trình\ Hệ số chi phí xây lắp  ở hạng mục nào thay đổi hệ số hang mục đó. Người dùng có thể Sửa thông tư bộ XD bằng cách kích vào Sửa thông tư bộ XD hoặc vào Menu Công cụ\ Chỉnh sửa thông tư Bộ XD
IX. Tổng hợp kinh phí xây dựng 
     Vào sheet (TH Chi Phí XD) ở bảng này liệt kê tất cả các hạng mục của công trình nêu cách tính, thành tiền trước thuế thuế VAT, sau thuế. Và tổng cộng chung chi phí của cả  công trình cả bằng số và bằng chữ.
  

 X. Tổng hợp chi phí thiết bị
     Nhấn vào Sheet (THCPTB) chương trình hộ trợ riêng một bảng tông hợp chi phi thiết bị để cho người sử dụng dễ dàng hơn khi kê khai các chi phí.
VD: Mua một số thiết bị bao gồm Điều hòa LG đơn giá 10.000.000 trong giá này bao gồm các chi phí lắp đặt, bảo hành, bảo trì, vận chuyển, thuế VAT. Nếu người sử dụng nhập các chi phí này vào phần tiên lượng gọi là TT thì phải trừ đi 20% của phần đơn giá là 200.000 sau mới cộng vào. Để tránh nhầm lẫn cho người sử dụng chương trình hộ trợ để riêng một bảng tổng hợp chi phí thiết bị. Để người sử dụng nhập trực tiếp các chi phí thết bị.
 

XI. Tổng hợp kinh phí chung cả công trình
     Vào sheet (TH Kinh Phí) ở Bảng tổng hợp kinh phí toàn công trình là bảng tổng hợp giá trị xây lắp của toàn bộ công trình, sheet được xây dựng theo đúng định mức chi phí quản lý dự án 1751 hay theo nghị định 99 chính phủ về lập dự án đầu tư công trình. Dựa vào giá trị xây lắp này chương trình sẽ tự động tra cứu các hệ số như tỷ lệ thiết kế phí, chi phí ban quản lý dự án, lệ phí thẩm định dự án... Nhấn vào sheet TH Kinh phí xuất hiện bảng
 

 
 
 Xin chân thành cảm ơn và chúc Quý khách hàng luôn thành công !
 
Hotline | 0945.192.568