Hướng dẫn sử dụng phần mềm qua Video
Ngày đăng: 18/11/2011

Dưới đây là tổng hợp 23 Video hướng dẫn sử dụng phần mềm Dự toán, dự thầu G8

 

A. Hướng dẫn cách xem Video

 

B. Dự toán tiếng Anh ( Dự toán song ngữ Anh - Việt )

 

C. Phông chữ ( font ) - Cách gõ tiếng Việt trong Dự toán G8

 

0. Khắc phục sự cố không nhận khóa cứng

 

1. Nhập công trình 1

 

2. Nhập công trình 2

 

3. Nhập công trình 3

 

4. Nhập giá thông báo vật liệu

 

5. Tổng hợp vật tư

 

6. Tổng hợp kinh phí hãng mục

 

7. Tổng hợp kinh phí toàn công trình

 

8. Chiết tính, dự thầu

 

9. Cước vận chuyển cơ giới ( Ôtô, tàu, thuyền ) 1

 

10. Cước vận chuyển cơ giới ( Ôtô, tàu, thuyền ) 2

 

11. Cước vận chuyển bộ ( Gánh bộ, cải tiến, cút kít )

 

12. Tính bù giá nhiên liệu và bù lương thợ lái máy

 

13. Chênh lệch giữa bảng Tổng hợp chi phí xây dựng và Dự thầu, biện pháp xử lý cho bằng nhau

 

14. Chuyển đổi phụ lục vữa từ Xi măng PC30 <--> PC40

 

15. Nhập đơn giá định mức

 

16. Chuyển đổi đơn vị tính

 

17. Lấy công trình từ tệp Dự toán Exel 1

 

18. Lấy công trình từ tệp Dự toán Exel 2

 

19. Thống kê thép

 

20. Hoặc có thể tải đầy đủ 23 video trên ở đây !!!

Hotline | 0945.192.568