Hợp nhất phần mềm quản lý nhà thuốc và phòng khám - 1 bộ sản phẩm đầy đủ chức năng cho việc quản lý nhà thuốc và khám chữa bệnh
Ngày đăng: 25/03/2015

Thời gian trước, khách hàng sử dụng phần mềm quản lý phòng khámquản lý nhà thuốc của TRUNGVIET SOFTWARE chỉ có giải pháp lựa chọn 2 phần mềm riêng biệt cho việc quản lý cả phòng khám lẫn nhà thuốc, điều này dẫn đến việc bất cập là việc liên thông dịch vụ và hàng hóa (ở đây là thuốc và vật tư y tế) trở nên khó khăn. Nhờ sự phản ảnh của khách hàng, chúng tôi đã nghiên cứu và tích hợp 2 phần mềm quản lý nhà thuốc và quản lý phòng khám vào cùng một hệ thống, với bộ hợp nhất này, đơn vị quản lý hoàn toàn thuận lợi trong việc bán hàng cũng như khám chữa bệnh.
 

Giao diện phần mềm quản lý phòng khámQuý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu phần mềm quản lý phòng khám, vui lòng tải bộ cài đặt về máy tính tại đây


Quý khách hàng đang sử dụng 2 phần mềm riêng biệt hoặc đang sử dụng 1 trong 2 phần mềm có nhu cầu hợp nhất vào một phần mềm duy nhất vui lòng liên hệ với TRUNGVIET SOFTWARE để được tư vấn.

 

[ TRUNGVIET SOFTWARE ]