Phần mềm dự toán G8, cập nhật đơn giá Nghệ An 2016
Ngày đăng: 29/03/2016

TRUNGVIET SOFTWARE trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng đang sử dụng phần mềm dự toán G8 trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các khách hàng liên quan bộ đơn giá Nghệ An Số 5613, 5614, 5612, 5615, 5916 và 5917/UBND ngày 16/12/2015. Phần XD, LĐ, KS, SC, đường dây và trạm biến áp. Quý khách hàng vui lòng thực hiện các bước sau để cập nhật đơn giá.


Phần A
, đưa đơn giá mới vào dự toán G8

 

+  Bước 1 :

Chạy G8, vào menu  Trợ giúp --> Cập nhật Dự toán G8  để tự động tải về và cập nhật.

 

+ Bước 2 :

Chạy lại G8, vào menu  Đơn giá --> Tải về đơn giá trên mạng Internet --> chọn Nghệ An --> Nhấn nút Chấp nhận để tải đơn giá Nghệ An mới nhất về máy.

 

+  Bước 3 :

Ở ô Tỉnh - TP ( trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình ) chọn  Nghệ An.

 

Phần B, chuyển đối công trình cũ sang đơn giá mới

 

Với các công trình cũ mà cần chuyển đổi toàn bộ sang đơn giá mới thì anh / chị làm như sau :

 

Bước 1 :

Mở công trình cũ ra

 

Bước 2 :

Sau đó chọn Tỉnh - TP là   Nghệ An   rồi chọn Đơn giá là  DG5613NA_XD

 

Bước 3 :

Vào menu  Công trình --> Chuyển đổi đơn giá  -->Nhấn nút Yes.

 

Bước 4 :

Lặp lại các Bước 2 và Bước 3 đối với đơn giá phần LĐ và KS để chuyển đổi các công tác LĐ, KS sang đơn giá mới.

 

Bước 5 :

Vào menu  Công trình  -->  Hệ số chi phí xây lắp   để Kiểm tra lại các Hệ số riêng, Hệ số bù cho VL, NC và Máy.

 

 

TRUNGVIET SOFTWARE