Phần mềm dự toán G8, cập nhật đơn giá Hà Tĩnh 2016
Ngày đăng: 14/06/2016

TRUNGVIET SOFTWARE trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng đang sử dụng phần mềm Dự toán G8 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và các khách hàng liên quan bộ đơn giá Hà Tĩnh theo quyết định Số 41/2016/SXD ngày 10/5/2016. Bộ đơn giá gồm 4 phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát và sửa chữa, để cập nhật đơn giá Quý khách hàng thực hiện các bước sau:
 
+ Bước 1:
Chạy G8, vào Menu Trợ giúp --> Cập nhật Dự toán G8 để tự động tải về và cập nhật (làm theo hướng dẫn trên màn hình).
 
+ Bước 2:
Chạy lại G8, vào menu  Đơn giá --> Tải về đơn giá trên mạng Internet --> chọn Hà Tĩnh --> Nhấn nút Chấp nhận để tải đơn giá Hà Tĩnh mới nhất về máy.
 
+  Bước 3:
Ở ô Tỉnh - TP ( trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình ) chọn  Hà Tĩnh

Hình ảnh sau khi cập nhật đơn giá thành công!

 

TRUNGVIET SOFTWARE