Đặt cấu hình hệ thống
Ngày đăng: 15/07/2011

Phần mềm Dự Toán G8 có nhiều lựa chọn về mặt cấu hình tính toán, phương pháp tính, đặt Font chữ báo cáo... trước khi sử dụng, người dùng nên hiểu cấu hình tính toán cũng như đặt các thông số riêng của mình.


Mặc định khi cài đặt chương trình đã đặt các thông số phù hợp nhất. Nếu không lựa chọn gì người dùng vẫn có thể sử dụng chương trình bình thường, vì vậy bước này là bước "không bắt buộc".


Sau khi chạy chương trình, vào Menu Cấu Hình\ Đặt cấu hình hệ thống để đặt cấu hình cho hệ thống khi làm việc

 

Hotline | 0945.192.568