Hệ số chi phí xây lắp
Ngày đăng: 29/07/2011

Chương trình dự toán G8 hỗ trợ đa đơn giá đa hạng mục, mỗi hạng mục ứng với một bộ hệ số khác nhau.


Người dùng có thể thay đổi phần hệ số, hoặc gán bộ hệ số đã chọn cho các công trình bằng cách vào Menu Công trình\ Hệ số chi phí xây lắp

Các hệ số trên hoàn toàn có thể thay đổi bằng cách nhập trực tiếp vào các cột hệ số, sau đó chọn Chấp nhận.


Hoặc chọn Mặc định để mỗi lần tạo công trình mới Phần mềm sẽ ăn theo các hệ đã mặc định.

 

Hotline | 0945.192.568