Phần mềm dự toán G8, cập nhật tính năng mới trong tháng 9 và 10 năm 2015
Ngày đăng: 19/11/2015

Tiếp tục việc nâng cấp tính năng sản phẩm cũng như cập nhật các văn bản liên quan đến công tác làm hố sơ dự toán, dự thầu, quyết toán...phần mềm dự toán G8 đã và đang theo sát các văn bản liên quan cũng như luôn luôn nâng cấp tính năng để nâng cao hiệu quả cúa sản phẩm và sau đây là 2 sự thay đổi của phần mềm dự toán G8, trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng

1. Cập nhật định mức mới từ 1172 đến 588 vào đơn.

Trong những năm qua, Bộ Xây Dựng liên tục ban hành các bộ Định mức mới như 1776, 1777, 1091, 1172, 1173, 587, 588...v.v

Để thuận tiện trong việc tra đơn giá và định mức, chúng tôi đã và đang bổ sung dần hệ thống các định mức mới này vào đơn giá các tỉnh. Quý khách hàng cần tải lại đơn giá các tỉnh này trước khi nhập dự toán cho công trình mới ( vào menu Đơn giá --> Tải về đơn giá trên mạng Internet ).

Dưới đây là danh sách các tỉnh đã được bổ sung thêm (sắp xếp theo vần Anpha-B):

01.) Bắc Ninh
02.) Đà Nẵng
03.) Hà Nội
04.) Hải Dương
05.) Hải Phòng
06.) Hòa Bình
07.) Hồ Chí Minh
08.) Khánh Hòa
09.) Phú Thọ
10.) Thanh Hóa
11.) Vĩnh Phúc


2. Tính đơn giá ca máy theo định mức số 1134/2015/QĐ-BXD

Để áp dụng định mức mới này trong Dự toán G8 thì chúng ta cần phải cập nhật phiên bản G8 mới nhất.

Cách cập nhật :

+ Chạy phần mềm Dự toán G8

+ Vào menu Trợ giúp --> Cập nhật dự toán G8

+ Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cập nhật phiên bản G8 mới nhất.

  +) Tính đơn giá ca máy

+ Sang sheet 'Giá tháng', ở mục 'Tính máy theo' trên thanh công cụ phía dưới cùng màn hình chọn mục 'Định mức 1134/2015/QĐ-BXD'

+ Click mục 'Tính giá NC, máy' để tính đơn giá Nhân công và đơn giá ca máy, trong đó đơn giá ca máy tính theo Định mức 1134/2015/QĐ-BXD mới.

  +) Tính bù giá nhiên liệu và lương thợ

+ Sang sheet 'NhiênLiệu'

+ Click vào mục 'Tùy chọn khác...' trên thanh công cụ phía dưới cùng màn hình.

+ Ở mục 'Tính máy theo' chọn 'Định mức 1134/2015/QĐ-BXD' rồi nhấn nút 'Chấp nhận' để G8 tính đơn giá Nhiên liệu và Lương thợ lái máy theo định mức 1134 mới.


[ TRUNGVIET SOFTWARE ]