Trang chủ / Liên hệ

Công ty cổ phần phần mềm Trung Việt
Địa chỉ: P301, TN1 Chung cư Dầu Khí Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Ngày làm việc:
Làm việc: Thứ 2 -> Sáng thứ 7
Nghỉ: Chiều thứ 7, Chủ nhật
Giờ làm việc:
Sáng: 8:00 - 11:30
Chiều: 14:00 - 17:30

THÔNG TIN HỖ TRỢ

Kinh doanh
0904 807 456

Kỹ thuật
0904 686 349

Văn phòng
02388 903 452