Chính sách và quy định chung

1. Chấp nhận các điều khoản thỏa thuận

Chào mừng bạn đến với Công ty Trung Việt (“TRUNGVIET SOFTWARE”, "chúng tôi", tùy theo từng trường hợp), Nhà cung cấp giải pháp và sản phẩm phần mềm Quản lý, website cho doanh nghiệp (được nêu trên website www.phanmem.asia), tùy thuộc vào các Điều khoản thỏa thuận về sử dụng dịch vụ sau đây (sau đây được gọi tắt là "TVST"). Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể cập nhật TVST theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho bạn.

Quý vị đồng ý rằng nếu Quý vị tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi TVST được cập nhật, việc đó có nghĩa là Quý vị đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản TVST đã được cập nhật. Quý vị có thể xem bản TVST mới nhất vào bất cứ thời điểm nào tại: http://www.phanmem.asia.net/news/713_thoa_thuan_su_dung.aspx

2. Đăng ký tài khoản

Quý vị được yêu cầu cung cấp thông tin khi sử dụng các dịch vụ và tài nguyên của chúng tôi cung cấp trên website này. Quá trình đăng ký thành công, Quý vị đã được cấp tài khoản trên hệ thống của chúng tôi, Quý vị có thể sử dụng tài khoản đó để truy cập vào các thông tin trên website chỉ dành cho khách hàng có tài khoản. Quý vị có thê sử dụng tài khoản đó để giai dịch mua hàng.

Khi Quý vị đăng ký thông tin cá nhân trên website của chúng tôi, chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của Quý vị đồng thời là Quý vị cũng đã đồng ý cho chúng tôi được phép sử dụng thông tin cá nhân Quý vị đã đăng ký để thực hiện các chương trình quảng cáo sản phẩm và chăm sóc khách hàng cho đến khi Quý vị có thông báo chính thức về việc thôi sử dụng thông tin cá nhân của mình gửi đến cho chúng tôi.

3. Sử dụng tài nguyên

Mọi tài nguyên đăng tải trên website chỉ mang tính tham khảo, Quý vị phải tự mình kiểm chứng và xử lý thông tin theo chiều hướng có lợi cho mục đích của Quý vị. Các phần mềm được cung cấp trên website là các bản chỉ mang tính chất giới thiệu các sản phẩm của TRUNGVIET SOFTWARE. Việc cài đặt, sử dụng các phần mềm trên máy tính Quý vị phải tự thực hiện và chịu trách nhiệm với các sự cố xảy ra (nếu có).

4. Trao đổi thông tin

Quý vị đồng ý không sử dụng các chức năng, tiện ích được cung cấp trên website của chúng tôi để thực hiện các hành động sau :
+ Vi phạm các điều khoản về an ninh thông tin trong hệ thống pháp luật hiện hành.
+ Sao chép, loan truyền bất kỳ nội dung dữ liệu nào có liên quan hoặc có ảnh hưởng không tốt đến thương hiệu, bí mật kinh doanh, bản quyền hoặc các quyền sở hữu của bất kỳ ai;
+ Sử dụng Tài khoản cá nhân và Mật khẩu của người dùng khác một cách bất hợp pháp; Thu thập, sử dụng các thông tin cá nhân của người sử dụng khác. Bao gồm các thông tin về tài khoản hoặc địa chỉ thư điện tử, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin cá nhân từ website này
+ Can thiệp vào quá trình xác thực người dùng, dùng các thủ thuật như sửa cookie, nghe lén.. để truy cập trái phép.