Phần mềm Cân điện tử

Một giải pháp phần mềm kết hợp với hệ thống cân điện tử sẽ giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp hay các trạm cân có được giải pháp quản lý toàn diện, hiệu quả và nhanh chóng. Phần mềm được xây dựng với các tính năng tiêu biểu như

- Tích hợp với các loại cân điện tử để lấy số liệu cân, lưu trữ vào máy tính để quản lý.
- Kết hợp thông tin khác trong quá trình cân như thông tin khách hàng, thông tin về hàng hoá
- Tích hợp Camera theo dõi chính xác và trực quan quá trình cân, tránh gian lận trong việc thay đổi phương tiện vận chuyển
- Hệ thống báo cáo đầy đủ, giao diện thân thiện, chạy trên các hệ điều hành khách nhau.
- Tích hợp với các phần mềm quản lý kho hàng, quản lý chất lượng, quản lý quy trình ...

 


Hệ thống hoạt động đầy đủ gồm các thành phần sau :

- Hệ thống cân điện tử
- Hệ thống phần mềm
- Hệ thống Camera giám sát
- Các phần mềm khác (Nếu có)

 Ngoài ra, chúng tôi sẽ xây dựng các tính năng mang tính đặc thù theo yêu cầu của doanh nghiệp dựa trên phần mềm SEM

 

 

[TRUNGVIET SOFTWARE]