Phần mềm quản lý thuê xe

1. Giới thiệu chung

Phần mềm Quản lý dịch vụ cho thuê xe tự lái, xe hoa là công cụ giúp cho người quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị trên các tiêu chí cơ bản như quản lý phương tiện, quan lý khách hàng, quản lý công nợ, quản lý tài chính và quản lý nhân viên.2. Tính năng sản phẩm


TT

CHỨC NĂNG

GHI CHÚ

QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN

1

Quản lý chủng loại phương tiện, số lượng phương tiện

 

2

Quản lý chi phí sử dụng phương tiện (Khấu hao, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, lãi suất)

 

3

Quản lý tình trạng xe, vật tư thay thế dự phòng, lịch bảo trì, bảo dưỡng

 

4

Quản lý lịch trình cho thuê xe (thuê xe, đặt chỗ, các lý do khác)

 

5

Quản lý chính sách giá đối với dịch vụ thuê xe (Hợp đồng, phí dịch vụ, thỏa thuận)

 

6

Quản lý chi phí rủi ro doanh nghiệp trực tiếp trên đầu xe

 

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

1

Quản lý thông tin khách hàng (Thông tin riêng, CMND, Giấy phép lái xe….)

 

2

Quản lý Hợp đồng cho thuê xe

 

3

Quản lý chính sách giá, ưu đãi với khách hàng thuê xe

 

4

Quản lý danh sách khách hàng theo các điều kiện kinh doanh (Danh sách đen, nợ, nợ xấu)

 

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

1

Quản lý thông tin nhân viên, lái xe

 

2

Quản lý lịch làm việc của nhân viên, lái xe

 

3

Quản lý lương, thưởng, các chế độ khác của nhân viên, lái xe

 

4

Quản lý danh sách cổ đông

 

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

1

Quản lý công nợ khách hàng

 

2

Quản lý thu, chi tiền mặt

 

3

Quản lý tỷ lệ vốn sở hữu theo cổ đông

 

4

Quản lý chi trả cổ tức cho cổ đông

 

TÍNH NĂNG KHÁC

1

Quản trị hệ thống

 

2

Hệ thống báo cáo

 

 

 

 

[TRUNGVIET SOFTWARE]