Phần mềm quản lý phòng khám

Phần mềm quản lý phòng khám GPC là bộ sản phẩm quản lý đầy đủ quy trình bán thuốc (xem tính năng quản lý nhà thuốc) cũng như quy trình khám chữa bệnh. Phần mềm được xây dựng với các tính năng thiêt thực, quản lý các khâu trong quá trình khám chữa bệnh tại phòng khám như:

- Tiếp đón bệnh nhân
- Khám chữa bệnh
- Bán, cấp phát thuốcPhần mềm cho phép quản lý thông tin chi tiết liên quan đến công tác xét nghiệm, chấn đoán hình ảnh. Quản lý khám chữa bệnh theo thẻ bảo hiểm y tế, Quản lý doanh số khám chữa bệnh của bác sĩ.Giao diện phần mềm quản lý phòng khám


 

 

Giao diện phần mềm quản lý phòng khám- tiếp đón bệnh nhân

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

[ TRUNGVIET SOFTWARE ]