Phần mềm quản lý quán cafe

TVSRM.NET là phần mềm quản lý nhà hàng, quán cafe, bida. Phần mềm cho phép quản lý Khách hàng, hàng hóa dịch vụ, công nợ. Phần mềm sử dụng máy tính hoặc máy tính bảng, Smartphone để gọi món, gửi
danh sách món được gọi vào bộ phận chế biến. Phần mềm cho phép gửi báo cáo và theo dõi báo cáo từ xa qua điện thoại.

 

 

 Giao diện chính của phần mềm trên máy tính

 


Giao diện phần mềm treen máy tính bảng, SmartphoneMột số tính năng cơ bản của phần mềm

1. Quản lý dịch vụ
- Quản lý sơ đồ bàn
- Quản lý đặt bàn
- Quản lý kho chế biến
- Quản lý giá theo khu vực
- Quản lý nhật ký phục vụ bàn
- Quản lý nhật ký kho chế biến

2. Quản lý nhập, xuất hàng hóa
- Quản lý nhập hàng
- Quản lý xuất hàng
- Quản lý xuất trả hàng
- Quản lý xuất chuyển kho
- Quản lý kiểm kê hàng hóa
- Quản lý phiếu thu, phiếu chi

3. Hệ thống báo cáo
- Báo cáo nhập, xuất tồn
- Báo cáo hàng tồn kho
- Báo cáo công nợ phải thu
- Báo cáo công nợ phải trả
- Báo cáo chi tiết nhập hàng
- Báo cáo tổng hợp nhập hàng
- Báo cáo chi tiết xuất hàng
- Báo cáo tổng hợp xuất hàng
- Báo cáo chi tiết xuất hàng nguyên liệu
- Báo cáo chi tiết nhập hàng nguyên liệu
- Báo cáo doanh thu
- Báo cáo doanh số bán hàng
- Báo cáo sổ quỹ tiền mặt
- Báo cáo qua điện thoại

 

 

 

 

 [TRUNGVIET SOFTWARE]