Cập nhật đơn giá mới 785 Xây dựng tỉnh Nghệ An
Ngày đăng: 18/11/2011

Ngày 18/03/2011, UBND tỉnh Nghệ An đã công bố các bộ đơn giá số 785/2011/UBND-CN, 786/2011/UBND-CN, 786/2011/UBND-CN - Đây là bộ đơn giá mới và chính thức áp dụng từ năm 2011. Phần mềm dự toán G8 đã cập nhật đầy đủ đơn giá mới nhất. Các khách hàng đang sử dụng phần mềm dự toán G8 hãy liên hệ với nhà cung cấp - Công ty Trung Việt để được câp nhật đơn giá cho sản phẩm !

 

 

Ngoài việc cập nhật đơn giá mới nhất của Nghệ An, phần mềm dự toán G8 cũng đã bổ sung thêm nhiều tính năng hữu ích cho công tác lập hồ sơ dự toán công trình. 

Hotline | 0945.192.568