Cập nhật đơn giá mới 3181 Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh
Ngày đăng: 18/11/2011

Ngày 29/09/2011, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành bộ đơn giá Số 3181/QĐ-UBNN - Đây là bộ đơn giá mới nhất và chính thức áp dụng từ ngày 01/10/2011. Phần mềm Dự toán G8 đã cập nhật đầy đủ bộ đơn giá. Khách hàng đang sử dụng phần mềm Dự toán G8 hãy liên hệ với nhà cung cấp - Công ty Phần mềm Trung Việt để được cập nhật đơn giá cho phần mềm !

 Các bước cập nhật bộ đơn giá 3181 Hà Tĩnh cho phần mềm Dự toán G8 thực hiện như sau:

+  Bước 1 : Vào thư mục C:\G8\DonGia để đổi tên HaTinh thành HaTinh_XoaDiSauNay ( hay HaTinh_Gì gì đó)
 
+ Bước 2 : Giải nén đơn giá Hà Tĩnh ( HaTinh.zip  đính kèm ) vào C:\G8\DonGia
 
+  Bước 3 : Chạy G8, vào menu Trợ giúp --> Cập nhật Dự toán G8 để tự động tải về và cập nhật.
 
+  Bước 4 : Chạy G8, ở ô Tỉnh - TP (trên thanh công cụ phía dưới cùng màn hình ) chọn Hà Tĩnh.

 

 

Ngoài việc cập nhật đơn giá mới nhất của tỉnh Hà Tĩnh, phần mềm Dự toán G8 cũng đã bổ sung thêm nhiều tính năng hữu ích cho công tác lập hồ sơ dự toán công trình.

Hotline | 0945.192.568